Een kijkje achter de schermen: Geeske van de FSN wedstrijdcommissie!

15-03-2015 06:55

De FSN en sloeproeienNL vroegen me of ik de sloeproeiwereld een kijkje kon laten nemen in de ervaringen en taken van de wedstrijdcommissie…..

Mijn naam is Geeske Roorda. Ik ben 38 jaar jong en met mijn man en twee kinderen woon ik in Makkum. Ik roei vanaf mijn 18e jaar en zit via de  Xantippe (nu Najade) It wite Wijf (gezonken), Ambiorix (nu Waterheks) Ambiorix II (nu Skomskowster) de Trochbiter en de Rode Draak, vanaf 2015 in de sloep Fjoerfûgel. Sinds 2013 ben ik bij de FSN betrokken als wedstrijdcommissielid.

2011, ik roei dan al ongeveer 15 jaar en heb ook al een flink aantal sleepproeven meegemaakt . Als bemanningslid ga je (weer eens) mee als je sloep gesleept moet worden. Je blijkt een ideaal gewicht te hebben en wordt gevraagd nog even te blijven hangen om als vrijwilliger in een andere sloep te stappen. Een jaar later wordt je gevraagd of je (zelfs zonder sloep) als vrijwilliger een dag wilt helpen. Al snel blijk ik bij het vaste “sleepvee” te passen en ben ik ieder daarop volgende jaar de “pineut”. Ik ga me verdiepen in de materie, de uitslagberekening en alles wat te maken heeft met het eerlijk en volgens de regels beoefenen van de roeisport. Ik begin steeds meer vragen te stellen en uitslagen te analyseren. Mijn interesse wordt door Gerda (voormalig wedstrijdcommissielid) opgemerkt en ze bedenkt dat ik wellicht best eens haar taak zou kunnen overnemen in de FSN wedstrijdcommissie. In 2012 loop ik een jaar met haar mee. Halverwege het jaar blijkt dat ik het volgens haar heus wel kan en verdwijnt Gerda naar de achtergrond om in 2013 af te treden en het spreekwoordelijke stokje aan mij over te dragen. Ik merk door de vele vragen die ik stel dat er nog een flink aantal zaken niet bekend zijn, of niet op papier gezet zijn en begin (dan nog als enig wedstrijdcommissielid) met het maken van een handboek. Het blijkt een welkome aanvulling te zijn, die mede door de input van roeiers en organisaties steeds vollediger wordt. Met de komst van een nieuw FSN bestuur zit de wind er nu flink onder. Een tweede commissielid (Frank) dient zich aan en samen kunnen we de vier taken van de commissie net aan. Waar het seizoen voor de sloeproeiers eindigt in november, is dit voor ons het begin van een hectische winterperiode. Met het doorspitten en soms zelfs herberekenen van de uitslagen, het indelen van de klassementen op basis van die uitslagen, en het beantwoorden van vragen over deze indeling, wordt menig winteravond gevuld. Naast de indeling van de sloepen is er ook nog de bijna onmogelijke puzzel van de nominaties. Welke race mag op basis van welke regels een nominatie ontvangen, past de race in de kalender (zijn er niet teveel races in 1 maand) zijn de races een beetje goed verdeeld over het land en hoe was het ook alweer met de jubilea? Daarnaast dient het handboek up to date te zijn voordat het seizoen weer begint. En als het seizoen dan begonnen is, moeten de uitslagen tezamen met de startlijsten gecontroleerd worden en binnen twee dagen online staan. Zodra dit gedaan is, is het natuurlijk erg interessant om te weten welke sloep op nummer 1 staat en dus moeten de uitslagen ook nog “even” (foutloos) verwerkt worden in een tussenstand. Gelukkig kunnen we als (vrijwillige) wedstrijdcommissie samen de taken verdelen en elkaar scherp houden. Talloze mails en telefoongesprekken worden gewijd aan het goed voorbereiden en laten verlopen van weer een nieuwe sloeproeiseizoen. Waar de FSN eerst als een klein clubje begon, merk ik nu dat er door de roeiers, maar ook door de bestuursleden zelf steeds professioneler gekeken wordt naar de federatie en dat de verwachtingen steeds hoger worden. Vergaderingen worden goed bezocht en steeds meer mensen tonen interesse in de regelgeving en organisatie van de FSN. Ik vind het fijn om te merken dat het vele werk wat de bestuurs- en commissieleden doen gewaardeerd wordt. Immers het blijft geheel vrijwillig en wordt gedaan uit liefde voor de sport. Een sport die ik ondertussen al 20 jaar met liefde beoefen en waar ik met evenveel liefde graag iets voor terug doe. Mijn functie als wedstrijdcommissielid past hier prima bij.

Ik wens iedereen een sportief voortvarend sloeproeiseizoen toe!!

Geeske Roorda

—————

Terug