Meten in plaats van slepen?

15-02-2015 08:34

Tijdens de FSN ALV van 2014 heeft het bestuur ingestemd met het initiatief om een nieuwe werkgroep te formeren. Deze werkgroep 'Sloeproeien - Meten of slepen?' is begin 2014 met een onderzoek gestart naar de best haalbare formule voor het bepalen van de handicap van roeisloepen. Onlangs zijn de resultaten van het 1e jaar onderzoek gepresenteerd aan enkele bestuursleden van de FSN en SKC. Komend jaar gaat de werkgroep de te slepen sloepen voor 2015 seperaat opmeten tijdens het FSN sleepweekend, om met deze gegevens te gaan 'schaduw' draaien met het berekenen van de sleepwaarden en de uitslagen. De bevindingen zullen einde seizoen 2015 worden gepresenteerd aan de FSN. 

De FSN faciliteert initiatieven om te komen tot het hoogst haalbare met betrekking tot de nauwkeurigheid van het slepen en meten van roeisloepen. Onlangs presenteerde Roelf Pot voor bijna 100 aanwezigen zijn evaluatie over de actuele sleepmethodiek en eindigde zijn lezing met een aantal aanbevelingen. 

De werkgroep 'Sloeproeien - Meten of slepen?' heeft tijdens de ALV 2015 aan sloeproeienNL en de FSN gevraagd om hun uitnodiging aan de sloeproeiteams te delen.

Ingezonden uitnodiging van de werkgroep 'Sloeproeien - Meten of slepen?';

 

Warmond, 14 februari 2015

Meten in plaats van Slepen? Wij testen dit graag met jullie!

 

Streven naar “het hoogst haalbare” is de drijfveer voor veel mensen om een bepaalde activiteit te ondernemen. Als men zich niet kan meten aan anderen wordt het al snel veel minder interessant, met name als er een vorm van training nodig is die op z’n tijd nog pijn doet ook. Dat is voor veel sloeproeiers niet anders.

Maar de roeisloepen waarin gevaren wordt bij de FSN zijn voor zeer uiteenlopende doelen ontworpen en hebben daarom ook zeer uiteenlopende eigenschappen. Om de prestaties van roeiteams in verschillende sloepen met elkaar te kunnen vergelijken – feitelijk de spreekwoordelijke appels en peren – is een vorm van handicap-berekening (ook wel rating-systeem genoemd) noodzakelijk.

Die handicap-berekening kan zo makkelijk en zo moeilijk gemaakt worden als gewenst is. Een roeisloep is aan de hand van een keur van factoren te kenschetsen en voor een vergelijk zijn   sommige factoren meegewogen en andere niet. Een veelgehoord uitgangspunt daarbij is het streven dat “de waarheid” zo dicht mogelijk benaderd moet worden.

De huidige sleepmethode is een elegante, arbeidsintensieve en relatief dure methode om te komen tot inzicht in de “waterweerstand”, echter de uitkomsten worden betwist door soms onverklaarbare verschillen per sleep. De vergelijking van de prestaties zou ook op een andere manier kunnen worden ingericht. Bijvoorbeeld door de geroeide tijd te verrekenen op basis van een set aan weerstandscomponenten, het vaargemak in combinatie met standaard kracht en gewicht van de bemanning. Deze set aan kenmerken is een andere dan tot nu toe gebruikt. Hiervoor zijn aanvullende gegevens van veel sloepen nodig. Gegevens waarmee het huidige sloepregister zou worden uitgebreid. Het huidige sloepregister helpt ons wel om menselijke fouten uit de bijgevoegde zelf in te vullen meetbrief te halen. Mis je bijvoorbeeld een Unster om de boot te wegen dan nemen wij deze over van het huidige sloeproeiregister.

Alle hulp die ons in staat stelt de formule te testen is welkom. En daarom een verzoek aan alle sloeproeiteams: vul svp zo veel mogelijk gegevens op het bijgaande meetformulier zo nauwkeurig als mogelijk in. De sloepen die worden gesleept dit jaar zullen we zelf tijdens de sleepweekenden gaan opmeten.

Alvast dank voor jullie medewerking. Het invullen van het formulier zal ca. 45 minuten per sloep in beslag nemen. Het formulier mag per post of ingescand terug gestuurd worden aan:

Werkgroep Sloeproeien – Meten of Slepen
t.a.v. Lisette Smit
Kaagstraat 1
2361 KM, Warmond
sloeproeien@kwvdekaag.nl
 

Vriendelijke groet,

Jaap van der Heiden, Maarten Lampe en Lisette Smit

 

Voor downloaden van het formulier, klik hier >>

—————

Terug