Slepen? Hoe zit dit nou precies?

05-11-2014 07:32

De roei(st)ers hebben het er vaak over... De sleepwaarden van de sloep. De één zegt dat de methode van slepen perfect is, de ander twijfelt hier aan, en weer een ander zegt dat er niets van klopt. 

Uit de enquête bleek dat 48 % van ons bekend is met de sleepmethodiek, 46% is een beetje bekend, en 8% is onbekend met de sleepmethodiek. 

Daarnaast geeft 21% aan dat de huidige methode juist is, 51% geeft aan dat de basis van de huidige methode juist is maar dat deze wel verbeterd dient te worden, 17% geeft aan dat de methode onjuist is, en 10% heeft hier geen mening over. 

De meningen over de sleepmethodiek zijn dus nogal verdeeld....

Op zaterdag 24 januari 2015 organiseert de FSN vanaf 11:00 uur in Zaandam een lezing en presentatie betreffende de sleepmethodiek. We hebben Roelf Pot bereid gevonden om een presentatie te geven over deze materie. In heldere bewoordingen legt Roelf uit hoe de sleepwaarden bepaald worden. Hij zal ook ingaan op de evaluatie die hij dit jaar heeft uitgevoerd, de verbeteringen die daaruit voortkomen en de consequenties die dat heeft voor de uitslagberekeningen. en uiteraard kan iedereen zijn of haar vragen stellen tijdens deze bijeenkomst. Kortom, een mooie kans om thuis te raken in deze materie, een leerzame dag voor iedereen die (nog) meer wil weten over het slepen van sloepen! Ook nuttig als voorbereiding op de discussie over de verbeteringsvoorstellen van Roelf die op de ALV aan de orde zullen komen. 

Je kunt je  niet meer aanmelden voor deze lezing

 

 

—————

Terug