Fjoer Fûgel

Fjoer Fûgel

Roeiteam Fjoer Fûgel, Makkum

Sloep 'Fjoer Fûgel'

De ex 'Garuda' ondergaat momenteel een metamorforse, en zal als Floer Fûgel in 2014 gaan deelnemen!